skip to Main Content

PSICONEUROIMMUNOLOGIA CLÍNICA

La psiconeuroimmunologia clínica (PNI), estudia els mecanismes d’acció i comunicació que hi ha entre els sistemes nerviós, immunitari, endocrí i psicològic, a través d’hormones, neurotransmissors i altres substàncies que es generen a l’organisme.

2-pni-cervell-psiconeuroimmunologia-clinica-gessami-serveis

El professional que es dedica a la PNI, revisa constantment els articles científics més actuals i actua sempre en base a l’evidència científica.

D’aquesta manera es procura entendre quin o quins factors han donat lloc a la malaltia. A través de canvis en l’estil de vida com ara correccions nutricionals o augment de l’activitat física, conjuntament amb l’ús de la fitoteràpia, es busca restaurar de nou la salut en el pacient.

pni-cervell-psiconeuroimmunologia-clinica-gessami-serveis
En pocs anys, la societat en la que vivim ha modificat l’estil de vida i l’entorn. L’estrès al que constantment ens veiem sotmesos, la manca d’activitat física, la contaminació del entorn i els mals hàbits alimentaris fan que la nostra salut se’n vegui afectada.
Es fa palès l’augment de la incidència de malalties com diabetis, trastorns hormonals, problemes digestius, alteracions del sistema immunitari, patologies mentals, síndromes com fibromiàlgia i fatiga crònica, entre altres. Des de la PNI, es busca que el pacient pugui entendre què ha causat l’alteració.

 Es procura evitar al màxim l’ús de fàrmacs, reduïnt-los a situacions estrictament necessàries. Es busca una actitud de motivació per part del pacient, que el porti a canviar els seus hàbits alimentaris i el seu estil de vida i en cas que sigui necessari, resoldre aquells conflictes emocionals que puguin afectar la situació del pacient.

Tens dolors?
Tens una lesió?

TERÀPIES ESPECÍFIQUES I PERSONALITZADES

Back To Top