skip to Main Content

La fisioteràpia és una eina terapèutica que ens permet evaluar i tractar persones amb afeccions o lesions somàtiques, psicosomàtiques i orgàniques a través de l’ús terapèutic d’agents físics naturals o artificials amb la finalitat de reestablir les capacitats funcionals de la persona, el moviment i l’equilibri del cos.

Som defensors d’una fisioteràpia integrativa que entén el cos com un tot, analitzant com es relacionen els diferents sistemes i tractant-lo tenint en compte tot el què pot intervenir en la disfunció d’aquella persona.

Cada persona té unes necessitats diferents i les lesions poden tenir causes tant diverses que és per això que ens agrada treballar en equip interdisciplinar. D’aquesta manera interactuem entre els diferents terapeutes (fisioteràpia, osteopatia, psicologia, PNI…) per tal de tractar el pacient de manera sistemàtica, global, i treballar en equip per aconseguir uns objectius conjunts, colaborant entre nosaltres per assolir el millor tractament (i conseqüentment resultat) per a cada persona. 

Backache, Pain, Back.

TÈCNIQUES

TERÀPIA MANUAL
TERÀPIA VISCERAL
INDIBA
PUNCIÓ SECA
FIBRÒLISIS DIACUTÀNIA
VENTOSES
MASSATGE

FISIOTERÀPIA ESPORTIVA

Gessamí s’ha especialitzat en fisioteràpia esportiva utilitzant tecnologia i tècniques innovadores per escurçar els temps de baixa i tornar ràpidament a la competició amb el menor risc de reincidència. Treballem per recuperar la funcionalitat de l’esportista al més aviat millor, accelerant els processos biològics de recuperació de la lesió, limitant el menys possible el seu entrenament i vetllant perquè es reincorpori amb les majors garanties d’èxit.

 DIVULGACIÓ

Assessorament de la població esportiva i professionals relacionats per contribuir a millorar les condicions d’entrenament i minimitzar el risc de lesions de l’esportista.

PREVENCIÓ

Control i guia d’exercicis per evitar lesions produïdes per pràctiques esportives pròpies de cada esport, lesions associades i/o seqüeles de la lesió primària.

RECUPERACIÓ

Tractament de les lesions produïdes i associades mitjançant fisioteràpia, osteopatia i un conjunt d’exercicis d’entrenament específics personalitzats per a cada cas concret.

READAPTACIÓ

Després de la fase de recuperació, posarem tots els coneixements per aconseguir que l’esportista comenci la seva pràctica esportiva en condicions òptimes.

Tens dolors?
Tens una lesió?

TERÀPIES ESPECÍFIQUES I PERSONALITZADES

indiba-activ-therapy-gessami-fisioterapia-osteopatia
LOGO_IA_0516_SR.cdr

Sistema Proionic®  que estimula l’intercanvi iònic intra i extra cel·lular restablint amb això l’activitat elèctrica cel·lular, el que permet la correcta funcionalitat tissular.

Aquest sistema basat en la freqüència 448 kHz que és el fonament de la nostra teràpia cel·lular activa, estimula la bio-estimulació, la microcirculació i promou la hiperactivació metabòlica, respectant al mateix temps la fisiologia cel·lular.

El tractament INDIBA® activ en aquest entorn comportarà una millora en el rendiment esportiu sense interrompre l’activitat física de l’esportista. L’experiència en l’esport professional ens ha ensenyat a integrar la teràpia manual de forma simultània obtenint una major eficàcia.

Prevenció de lesions:
Per optimitzar el rendiment esportiu és essencial mantenir una correcta hidratació i vascularització del teixit. El tractament amb INDIBA® activ optimitza les capacitats físiques integrant el moviment i el gest esportiu durant el tractament.

Tractaments eficaços per:
Trauma directe
Trauma indirecte
Descàrrega muscular
Fatiga muscular
Preparació per a la competició
Lesió recidivant

Back To Top